Erzsébetváros Önkormányzat

2022. július 5. Ma Sarolta napja van

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Tisztelt Lakosok!

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ honlapján az alábbi linken lehetőség van a pontos lakcím kiválasztásával a háziorvos nevének, rendelési idejének, telefonszámának megismerésére.

Kérjük, kérdés esetén vegyék igénybe a szolgáltatáskereső nyújtotta lehetőséget!

http://www.bjhuman.hu/szolgaltataskereso

Székhely: 1072 Budapest, Nyár u. 7.

Elérhetőségek:
Tel: 413-3631
Fax: 413-3656
E-mail: [email protected]
Web: www.bjhuman.hu

Vezetőség:

 • Farkas Tündeigazgató
 • Gazsi Juditcsaládokat támogató szolgáltatások igazgatóhelyettese
 • Varga Katalinidőseket támogató szolgáltatások igazgatóhelyettese
 • Volenszki Zsuzsannaegészségügyi koordinációért felelős szakmai igazgatóhelyettes
 • Ilovszky Edina – gazdasági igazgatóhelyettes
 • Nyíri Krisztinastratégiai és fejlesztési irodavezető
 • Namquita-Horváth Fruzsina területi koordinációs irodavezető

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot 2012. március elsejével jogutódlással hozta létre Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZGYI), valamint az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat (ERESZ) összevonásával.

Egészségügyi ellátások

Erzsébetváros egészségügyi alapellátásának és szájsebészeti szakellátásának zökkenőmentességét a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ biztosítja. Az alapellátás körébe a felnőtt háziorvosi szolgáltatás, a házi gyermekorvosi szolgáltatás, a felnőtt fogorvosi ellátás, a gyermek- és ifjúsági fogászati ellátás, az ügyeleti ellátás, a védőnői szolgálatok, az iskolaorvosi feladatok és az otthonápolási szolgálat szakápolási és rehabilitációs jellegű tevékenységei tartoznak. A szakellátások köréből a szájsebészeti ellátás tartozik a Humán Szolgáltatóhoz. Az egyéb szakellátási feladatokat a Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és intézményei látják el.

Feladataik ellátása során elsődleges szempont a beteg elégedettsége a szolgáltató közreműködőivel, az ellátások minőségével. Fontos, hogy a családok egészségi állapotát a fogantatástól az elmúlásig kísérjék, ezért kiemelten fontos az ellátások során, hogy minél több ellátási típust lehetőség szerint a szolgáltatást igénybe vevő tartózkodási helyén, vagy ahhoz közel, az alapellátás keretein belül végezzék el.

A háziorvosi szolgáltatást harmincnégy körzet látja el, a gyermekorvosi ellátást három telephelyen végezik. Az iskolaorvosok munkájukat az iskolai védőnőkkel együttműködve végzik. Fő feladatuk Erzsébetváros lakosai egészségének megőrzése. A fogászati munka szintén kiemelt fontosságú, hiszen minden korosztályban számos betegség megelőzhető az ép, kezelt, vagy pótolt fogak meglétével. Az egészség megtartása érdekében rendszeres szűrővizsgálati lehetőségekkel, előadásokkal emelik szolgáltatásaik színvonalát. Együttműködésük kiemelkedő a kerületi szociális alap- és szakellátási intézményekkel is; ez lehetővé teszi a lakosság számára a teljes körű, emberközpontú ellátások igénybe vételét.

Háziorvosi Szolgálat (felnőtt háziorvosi rendelők)

A felnőtt háziorvosi alapellátás biztosítása során elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt, illetve elősegíti az egészségi állapot megőrzését a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából, a háziorvosok által elfogadott biztosítottaknál, illetve azoknál a biztosítással nem rendelkező betegeknél, akik a háziorvosokat megkeresik és az ellátás hiánya egészség- vagy/és állapotromláshoz vezethet.

Felnőtt háziorvosi rendelők:

 • 1074 Budapest, Hevesi S. tér 1.
 • 1071 Budapest, Dembinszky u. 7.
 • 1071 Budapest, Dózsa Gy. út 60.
 • 1072 Budapest, Klauzál u. 23.
 • 1078 Budapest, István u. 35.
 • 1076 Budapest, Péterfy S. u. 47.
 • 1077 Budapest, Wesselényi u. 11.

Házi Gyermekorvosi Szolgálat (házi gyermekorvosi rendelők)

A gyermek háziorvosi alapellátás biztosítása során elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt, illetve elősegíti az egészségi állapot megőrzését a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából – a házi gyermekorvosi szolgálat útján – a házi gyermekorvosok által elfogadott 0-14 éves korú biztosítottaknál. Ezt 14 éves koron túl felkérésre (szülő, gyermek) teszi 18 éves korig, illetve azoknál az ellátatlan 0-14 éves korú betegeknél, akik a háziorvosokat megkeresik és az ellátás hiánya egészség-, vagy/és állapotromláshoz vezethet.

Házi gyermekorvosi rendelők:

 • 1074 Budapest, Rottenbiller u. 12.
 • 1073 Budapest, Akácfa u. 62.
 • 1074 Budapest, Vörösmarty u. 14.

Felnőtt- és gyermekügyeleti Szolgálat

Gondoskodik az ügyeleti (munkaidőn túli, munkaszüneti- és ünnepnapokon történő), szakorvosi szolgálat folyamatos működtetéséről minden korosztály számára, akár külső szolgáltatóval történő szerződés megkötésével is.

Felnőtt- és gyermekügyeleti Szolgálat:

 • Felnőtt orvosi ügyelet: 1073 Budapest, Akácfa u. 59.
 • Gyermek orvosi ügyelet: 1138 Budapest, Révész u. 10-12.

Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat

A VII. Kerületi Önkormányzat fenntartásában levő intézmények közalkalmazottainak foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás végzését is megvalósítja; ennek érdekében, a megfelelő képesítéssel, rendelkező magánorvossal szerződhet vagy saját, e területen kvalifikált dolgozóját is célirányosan foglalkoztathatja.

Iskola-egészségügyi ellátás

A középiskolák és szakiskolák tanulóinak iskola-egészségügyi ellátása, függetlenül attól, hogy a tanulók melyik korosztályba tartoznak. Az ifjúsági orvosok munkájukat a 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglaltak szerint végzik. Az iskolaorvosok az alábbi feladatokkal foglalkoznak: a tanulók egészségi állapotának szűrése, valamint további követése. Mindez részben az iskolások időszakos vizsgálatával történik meghatározott évjáratoknál, valamint a krónikusan beteg tanulók fokozott ellenőrzésével. Alkalmassági vizsgálatokat végez. Egyrészt pályaalkalmassági vizsgálatot, másrészt meghatározza a testnevelési csoportbeosztást, ellát gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos feladatokat. Közegészségügyi és járványügyi feladatokat lát el, mint az életkorhoz kötött, valamint a kampányoltások végzése, a járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, valamint az étkeztetés ellenőrzése. Elsősegélynyújtást végez, ellátja a sérüléseket, baleseteket, betegségeket, beutal háziorvoshoz és szakorvosokhoz. Tevékenyen részt vesz az egészségnevelésben. Feladatköre még az iskolai környezet egészségügyi ellenőrzése, mely részben a tantermek ellenőrzését, részben a munkakörülmények figyelemmel kísérését jelenti.

Iskola-egészségügyi ellátás:

 • 1077 Budapest, Rottenbiller u. 27. 

Iskolafogászat

Feladata a kerület közösségeiben, azaz iskoláiban, óvodáiban valamint a bölcsődéinkben járó gyermekek rendszeres fogászati szűrése és ellátása. A munkához tartozik még a gyermekek elsősorban óvodások, iskolások helyes fogápolásra, táplálkozásra oktatása valamint különböző szakrendelésekre utalása is (fogszabályozás, szájsebészet). A gyógyító munkát 4 fogorvos végzi 4 asszisztens segítségével, akiknek szájhigiénikusi végzettsége is van.

Gyermek- és ifjúsági Fogászat:

 • 1077 Budapest, Hevesi S. tér 1.

Járóbetegek Fogszakorvosi Ellátása és Gondozása (szájsebészeti rendelő)

A lakosság fogorvosi alapellátásának és szájsebészeti szakellátásának biztosítása, a szakma szabályai szerint, a vonatkozó rendeleteknek megfelelően [69/1995. (VI. 17.) Kormányrendelet, a 71/1995. (VI. 17.) Kormányrendelet és a 21/1995. (VI. 17.) NM rendelet].

Szájsebészeti rendelő:

 • 1074 Budapest, Csengery u. 25. V./512.

Tel: 32-12-200 / 174,175 mellék

Fogorvosi Szolgálat (fogorvosi rendelők)

A lakosság fogorvosi alapellátását a fogorvosi szolgálaton keresztül szervezi; a szájsebészeti szakellátást, valamint az ifjúsági fogorvosi alapellátást közvetlenül biztosítja. Röntgenberendezést bocsát rendelkezésre, a szájsebészeti (fogorvosi) szakellátás biztonságos ellátásához.

Fogorvosi rendelők:

 • 1074 Budapest, Csengery u. 25.
 • 1073 Budapest, Kertész u. 38-40. II/4.
 • 1072 Budapest, Csányi u. 3. f/2.

Védőnői Szolgálat

Védőnői (család- és nővédelmi, - várandós) gondozási tevékenységet szervez azon családok körében, ahol várandós és gyermekágyas anya, illetve 0-6 éves korú gyermek él, valamint ahol, 6-18 éves életkorú, iskolába nem járó gyermek van, illetve a szóban forgó ellátást biztosítja az egyes alap- és középfokú oktatási intézmények diákjai számára, a miniszteri rendeletben foglalt szakmai követelményeknek megfelelően. Az intézményekhez kapcsolódóan, a középiskolák és szakiskolák tanulóinak iskola-egészségügyi (általános orvos szakmai és iskola-fogorvosi) ellátást nyújt, függetlenül attól, hogy a tanulók melyik korosztályba tartoznak – az előzőekhez hasonló ismérvek alapján.

Védőnői Szolgálat:

 • 1077 Budapest, Rottenbiller u. 27.
 • 1075 Budapest, Madách I. u. 2-4.

Otthoni szakápolás

A beteg otthoni környezetben, személyre szabottan, humánus és szakszerű ápolásban részesül. A szolgáltatás során azon időskorúak otthonukban történő ápolása és gondozása történik, akiknek egészségi állapota rendszeres kórházi vagy gyógyintézeti kezelést nem igényel. Ezzel az ellátási formával a kórházi kezelések száma csökkenthető, illetve időtartama lerövidíthető. Az otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátások akkor vehetők igénybe térítésmentesen, ha a beteg egészségi állapota miatt a megbetegedése szerinti kezelő szakorvosa – a kórházba utalás, vagy a további ott tartózkodás helyett – az otthoni szakápolás szolgáltatást az erre szolgáló nyomtatványon elrendeli. Az otthoni szakápolást elrendelheti a háziorvos a saját kezdeményezésre vagy intézeti zárójelentés alapján, a járóbeteg - vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézmény szakorvosa közvetlenül, ha szerződése van az otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatóval.

Otthoni Szakápolási Szolgálat:

 • 1071 Budapest, Dózsa György út 46.

Prevenciós programok

 • Lakossági egészségügyi szűrések szervezése
 • Egészségnapok szervezése
 • Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások kisgyermekes családoknak:
  • Korai fejlesztő játszóház,
  • Konduktori vizsgálat,
  • Baba- masszázs,
  • Szoptatási tanácsadás,
  • Baba-mama klub,
  • Család- és szociálisjogi tanácsadás

Csak idén, eddig ennyi pénz vett el önöktől és a kerülettől a kormány!

Keresés az oldalon
Feliratkozás Hírlevélre
Koronavírussal kapcsolatos híreink
Tájékoztatás időseknek
Képviselő-testületi ülések megtekintése
Elérhetőségeink

  1073 Budapest Erzsébet Krt. 6.

  +36-1-462-3100